Bestyrelsen

Udviklingen af Flodbyens to første etaper varetages af arealudviklingsselskabet Flodbyen Randers P/S, som er ejet af AP Ejendomme og Randers Kommune. Arealudviklingsselskabet ledes af en bestyrelse, som varetager den overordnede og strategiske ledelse i selskabet. Bestyrelsen består af to repræsentanter fra hver af de to ejere.

Peter Olsson

Formand for bestyrelsen

Adm. dir. i AP Ejendomme

Jesper Kaas Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Kommunaldirektør i Randers Kommune

Lars Sønderby

Bestyrelsesmedlem

Vicekommunaldirektør i Randers Kommune

Michala Velin

Bestyrelsesmedlem

Projektchef i AP Ejendomme