BOLVÆRKSGRUNDEN

Byens nye smeltedigel

Bolværksgrunden er udviklingsplanens absolutte omdrejnings- og samlingspunkt. Centralt på grunden placeres et nyt kultur- og fælleshus, kaldet Bolværket, i tilknytning til det eksisterende pakhus, som i dag huser Street Food.

Bolværket foreslås indrettes med musik- og teateraktiviteter, restaurant, evt. borgerservice eller anden kommunal funktion, bydelskontor og co-working arealer for byens borgere.

Ved siden af Bolværket gives mulighed for at opføre et hotel på en attraktiv placering med udsigt over havnebassinet, og der etableres P-hus øst for Bolværket.

Bolværket skaber et nyt byrum mod syd, og hvor Gudenåen møder Randers Fjord, bliver Flodlejet etableret. Flodlejet er byens nye blågrønne by- og vandrum med flodbad, formidlingssted for naturoplevelser samt ophalerplads for kanoer og kajakker.

Nord for Havnegade ved det nye kryds etableres et punkthus, der i sit udtryk skal spille sammen med Bolværket og hotelbygningen.

Byrum og forbindelser skal koble midtbyen med vandet
Bolværksgrunden er der, hvor Randers midtby møder vandet. Dette møde skal formidles i byrummene omkring Bolværket, hvor der skal skabes kontakt til vandet i den grønne bynatur med Flodlejet.

Fra Flodlejet mod byen etableres to vigtige forbindelser: Den grønne byforbindelse og Østervold. Den nye grønne byforbindelse langs Busterminalen og det nye blå vandrum på Østervold skal udgøre to vigtige akser i byen, som begge afsluttes i deres møde med Flodlejet.

Områdets belægning skal have et særligt fokus, da Bolværksgrunden er et større knudepunkt for mange forskellige bevægelsesmønstre. Flodlejet skal skabe plads til, at alle kan tage ophold i klart definerede men også fleksible zoner i forhold til forskellig brug af arealet.

Ubesværede gangforbindelser til og på vandet
På Bolværksgrunden skal Klimabåndet som det eneste sted mod åen og fjorden indpasses i de hårde belægninger og plateauer. For at skabe lette forbindelser skal klimabeskyttelsen udformes ”usynlig og ubesværet” i en trappe- og rampeformation omkring Bolværket.

Krydsningen over Havnegade skal sammen med Klimabåndet sikre gode overgange og adgangsforhold. Der bliver derudover skabt nye overgange ved kanten, afskærmede nicher og brede trapper som giver muligheder for ophold nær vandet.

Åbne stueetager mod byrummene
De nye bygningers stueetager skal være åbne og inviterende. Funktionerne i huset skal kunne indtage dele af byrummet omkring bygningerne, og her bliver især de sydlige, østlige og vestlige facader prioriteret.

Stueetagen i Bolværket skal være offentligt tilgængeligt for at skabe et indbydende, indendørs mødested i byen med fællesfaciliteter, når vejret ikke tillader at mødes udendørs.

Det særlige havnemiljø skal bevares og formidles i nybyggeri
På Bolværksgrunden findes historiske industri- og havneelementer som bl.a. pakhuset, jernbanespor m.m. Disse karakteristiske elementer skal integreres som del af en ny fortælling om fortid og fremtid. Husene skal udformes med referencer til det omgivende landskab og stedets historie.

Det eksisterende pakhus er med sin placering en del af Bolværket. Pakhuset skal fremadrettet indrettes med funktioner i tilknytning til Bolværket som f.eks. den nuværende Street Food-hal.

De forskellige bygninger (Bolværket, hotellet, bygningen nord for Havnegade) skal som punkthuse markere sig på afstand og som ikoner i det indre havnebassin ved Bolværket. De tre markante bygninger skal indgå i en ny historiefortælling om byens landskab og industrihistorie – f.eks. gennem materialevalg, form og udtryk med referencer til havnens historiske spor.

boelge-bg

Bag om Flodbyen

Bliv
investor

Kontakt
Flodbyen

boelge-bg