En ny retning for Randers

I Flodbyen får naturen og biodiversiteten mere plads. De eksisterende kvaliteter bliver styrket, og de overordnede grønne landskabstræk bliver synlige helt ind i de nye bydele.

Varieret og forbundet by

Med naturen og vandet har Randers et unikt DNA. Byen, naturen og vandet skal bindes tættere sammen med nye fysiske forbindelser til gavn for hele Randers.

Mangfoldigt by- og hverdagsliv

I Flodbyen skal der være plads til almindelige menneskers hverdagsdrømme i sameksistens med en visionær byudvikling, der sætter en ny retning for Randers.

Tilgængelig vandkant for alle

Vandet skal på ny være Flodbyen Randers’ nye hovedgade. Vandkanten skal være byens nye mødested og tilgængelig for alle byens borgere.

Altid nærværende natur

Naturen gør Randers unik. Det skal kunne mærkes at Randers er en by der lever med naturen tæt på. I Flodbyen Randers skal naturen bruges, sanses og mærkes i hverdagen.

Kun det bedste
er godt nok

Flodbyen skal udvikles med en stærk identitet og med bygninger, der dækker brugernes behov, men som også er fleksible og kan omdannes til andre funktioner over tid.

Derfor bliver der krævet et højt kvalitetsniveau af investorer og udviklere, der ønsker at opføre bygninger og anlæg i Flodbyen.

Klik dig rundt på kortet og udforsk Flodbyen

Et ambitiøst projekt af Flodbyens størrelse kræver langsigtet planlægning. Derfor bliver den nye bydel udviklet i flere etaper.

På kortet kan du klikke på de nye kvarterer og se, hvad de kommer til at byde på.

ETAPE 1

De nye kvarterer

Brotoften

Attraktive boliger i floddeltaet
Med sin unikke placering på kanten af Gudenådeltaet bliver Brotoften Flodbyens første nye grønne boligkvarter. Ønsket er at genfortolke midtbyens karréer, skala og karakter blandet med forstadens gavle vendt mod vandet som et særligt signaturområde for Flodbyen.

Derudover understreges områdets unikke placering med en videreførelse af Gudenåens floddelta-natur som en integreret del af arealets grønne områder.

Området varieres i lave bygningshøjder og sammensætning af boligtyper, så der skabes en naturlig overgang til naturdeltaet mod vest samt de eksisterende bebyggelser i området mod syd. Kvarteret højvandssikres med et dige, hvorpå enkeltstående bygninger placeres.

Bolværksgrunden

Byens nye smeltedigel
Bolværksgrunden er Flodbyens absolutte omdrejnings- og samlingspunkt. Centralt på grunden placeres et nyt kultur- og fælleshus, kaldet Bolværket, i tilknytning til det eksisterende pakhus, som i dag huser Street Food.

Bolværket foreslås indrettes med musik- og teateraktiviteter, restaurant, evt. borgerservice eller anden kommunal funktion, bydelskontor og co-working arealer for byens borgere.

Ved siden af Bolværket gives mulighed for at opføre et hotel på en attraktiv placering med udsigt over havnebassinet.

Arealer ved Busterminalen

Den nye byforbindelse
Busterminalen indrettes med en kompakt og funktionel ny busterminal, et attraktivt byrum mod nord ved Dytmærsken og en vigtig ny byforbindelse mellem middelalderbyen og de nye attraktioner på Bolværksgrunden.

Kombineret med en flytning af det eksisterende lysregulerede kryds og etablering af en ny fodgænger- og cykelpassage over Havnegade fastholdes en høj kollektiv tilgængelighed til bymidten og de nye havnearealer.

Byggefeltet langs Trangstræde og nord for Havnegade vil afslutte de opbrudte karréstrukturer og vil være de mest bynære byggefelter tættest på bylivet i middelalderbyens handelsbymidte.

Klimabåndet sikrer byen mod forhøjet vandstand

Fremtidens klima i Danmark bliver præget af højere temperaturer, mere regn og flere ekstreme vejrhændelser, og i en lavtliggende by som Randers kan det få konsekvenser. Klimabåndet vil udgøre en beskyttelse i tilfælde af stormflod i fjorden, voldsomme skybrud og forhøjet grundvandsstand.

boelge-bg

Bag om Flodbyen

Bliv
investor

Kontakt
Flodbyen

boelge-bg