Ledelsen

Direktion

Den daglige ledelse af Flodbyen Randers P/S varetages i sekretariatet på Kulholmsvej 1 i Randers. Sekretariatet består af en direktør udlånt fra AP Ejendomme og to udviklingschefer udlånt fra Randers Kommune. Der er således ikke ansatte i selve arealudviklingsselskabet.

Jesper Kirkelund Plauborg

CEO | Flodbyen Randers P/S

Projektchef i AP Ejendomme

Tlf.: +45 2144 1342

Mail: jpl@appension.dk

 

Jesper tegner selskabet og har ansvaret for selskabets drift med et særligt fokus på investordialog og salg af byggeretter. Han betjener bestyrelsen og varetager den løbende strategiske kontakt til ejerne (AP Ejendomme og Randers Kommune) samt leder styregruppen. Han håndterer den indledende dialog med investorer frem mod købsaftaler med fokus på forståelse for det komplekse i ønsker og krav om høj kvalitet i investorernes byggeprojekter.

Malene Lauge Nielsen

COO | Udviklingschef for Flodbyen Randers P/S

Tlf.: +45 2381 6451

Mail: malene@flodbyen.dk

 

Malene arbejder for, at Flodbyen realiseres med udgangspunkt i visionerne i udviklingsplanen og kvalitetskravene. Hun har ansvaret for selskabets Kvalitetsråd, udviklingsstrategier og bylivsskabende aktiviteter. Hun har også ansvaret for kommunikation til presse, borgere og interessenter.

Jimmi Joensen

CFO | Sekretariatschef for Flodbyen Randers P/S

Tlf.: +45 2148 7501

Mail: jimmi@flodbyen.dk

 

Jimmi har ansvaret for selskabets økonomi og driften af de administrative opgaver, herunder IT, hjemmeside, indkøb mv. Han har også ansvaret for udarbejdelsen af købsaftaler med investorer i samarbejde med selskabets direktør og advokat.

Styregruppe

Styregruppen for Flodbyen Randers P/S består af direktør, udviklingschefer og tilknyttede rådgivere. Styregruppen mødes oftest ugentligt for at tage stilling til igangværende opgaveløsninger, hvor direktør og bestyrelse rådgives til de endelige beslutninger.

Jesper Plauborg

CEO | Flodbyen Randers P/S

Projektchef i AP Ejendomme

Malene Lauge Nielsen

COO | Udviklingschef for Flodbyen Randers P/S

Udviklingschef i Flodbysekretariatet i Randers Kommune

Jimmi Joensen

CFO | Sekretariatschef for Flodbyen Randers P/S

Udviklingschef i Flodbysekretariatet i Randers Kommune

Peter Frost Møller

Rådgiver for Flodbyen Randers P/S

Partner og Byplanlægger i Grandville

Flemming Kristian Kristensen

Rådgiver for Flodbyen Randers P/S

Afdelingschef for bygningsrådgivning i Niras

Projektledelse

De konkrete lokalplan- og anlægsprojekter varetages for selskabet af tilknyttede rådgivere.

Marianne Rønnow Markussen

Lokalplankoordinator for Flodbyen Randers P/S

Projektchef i Grandville

Lotte Stokvad

Anlægskoordinator for Flodbyen Randers P/S

Direktør – Partner i Stokvad