Kvalitetsrådet

For at fastholde de høje ambitioner for kvalitet i bygninger, byrum, landskab og bæredygtig udvikling er der i selskabet nedsat et kvalitetsråd. Rådets rolle er at rådgive styregruppen og bestyrelsen om de enkelte byggeprojekters kvaliteter både før lokalplanprocesserne og i forbindelse med anlægsfaserne samt at give input til investorernes idékoncepter, skitseforslag og foreløbige bebyggelsesplaner samt at komme med indspark til eventuelle korrektioner under realiseringen af byggerierne, hvis de måtte afvige væsentligt fra det oprindelige skitseprojekt. Derudover skal kvalitetsrådet også give input og sparring til selskabets egne anlægsprojekter.

Jan Gehl

Medlem af kvalitetsrådet

Professor, Dr. hc. Arch. MAA

Lene Hammer

Medlem af kvalitetsrådet 

Tegnestueleder, arkitekt MAA – TRANSFORM

Anne Dorthe Vestergaard

Medlem af kvalitetsrådet

Stiftende partner, arkitekt maa – VEGA Landskab

Søren Leth

Medlem af kvalitetsrådet

Partner, Architect maa + mdl – SLETH

Morten Leen

Medlem af kvalitetsrådet

Chief Sustainability Officer, advokat – AP Ejendomme