Forside / Nyheder

Finansieringen til forundersøgelser af Klimabroen er på plads

På mødet den 16. maj 2022 har Randers Byråd afsat og bevilget tre millioner kroner til en forundersøgelse af Klimabroens nordlige del. Undersøgelsen skal blandt andet danne grundlaget for den kommende fysiske planlægning og fordebat om projektet.

Klimabroen kommer til at bestå af en dæmning over det nordlige havnebassin til pierens østlige ende og en bro over det sydlige fjord- og å-forløb. Og mens der allerede er udarbejdet et detaljeret anlægsoverslag over den sydlige del, er der endnu ikke lavet tilsvarende detaljerede anlægstekniske undersøgelser for den nordlige del. Men det kommer nu, har byrådet besluttet på mødet den 16. maj 2022.

Her har Randers Byråd nemlig afsat og bevilget tre millioner kroner til en forundersøgelse af Klimabroens nordlige del. Undersøgelsen skal kvalificere det tekniske projekt, belyse de miljømæssige konsekvenser og gøre det muligt at komme tættere på en prissætning af det samlede anlægsprojekt.

Undersøgelsen kommer samtidig til at danne grundlaget for den egentlige fysiske planlægning, der ventes at blive sat i gang med en fordebat inden udgangen af 2023.

Detaljeret skitseprojektering
Forundersøgelsen kommer til at omfatte skitseprojektering af vejforbindelsen over det nordlige havnebassin. Der vil blive lavet mere detaljerede undersøgelser af anlæg af dæmningen, udarbejdet et detaljeret prisoverslag og den nuværende viden om samspil mellem Klimabroen og vandkvaliteten i det nordlige havnebassin vil blive kvalificeret.

Endelig vil forundersøgelsen afdække øvrige relevante forhold, som kan være af betydning for den videre planlægning og projektering af Klimabroen, herunder bl.a. påvirkning af natur, landskab, miljø, kulturhistoriske og arkæologiske hensyn.

Klimabro løser udfordringer og skaber muligheder
Byrådet besluttede i november 2017, at en ekstra vejforbindelse over Randers Fjord skulle anlægges via havnepierens østlige ende i form af Klimabroen, der vil hjælpe med at løse to store udfordringer for Randers By. Randers Bro er for det første en flaskehals for trafikken på tværs af fjorden. Det påvirker hele vejnettet i Randers og skaber forsinkelser for trafikanterne. For det andet er byen truet af oversvømmelse og her vil Klimabroen sammen med det planlagte klimabånd beskytte store dele af byen mod stormflod.

Ud over løsninger på udfordringer, skaber klimabroen mulighed for byudvikling af midtbyen og de arealer, som havnen fraflytter i disse år.

Klimabroen er pt. anslået til at koste mellem ca. 450 og 550 mio. kr. Det forventes at broen etableres omkring år 2030.

Relaterede nyheder

Visualisering Bryggen maj 2024

AP Ejendomme klar med visualiseringer og tidsplan for kontor- og erhvervsdomicilet Bryggen

AP Ejendomme præsenterer visualiseringer og tidsplan for realisering af Bryggen, hvor bl.a. Sydbank skal være lejer.
Læs mere

Stor interesse for Flodbyen på MIPIM 2024

Mange nuværende og potentielle samarbejdspartnere har været i dialog med Flodbyens udsendte, hvor mulighederne for fremtidigt samarbejde om konkrete byggefelter er blevet drøftet.
Læs mere
Oversigtsbillede

AP Ejendomme køber central grund i Flodbyen

Endnu et grundsalg i Flodbyen Randers er nu på plads. AP Ejendomme har købt en ny grund centralt beliggende i Flodbyen Randers.
Læs mere