ANALYSE- OG UNDERSØGELSESFASE 2010-2020

2010-2014

Beslutning om udflytning og planlægning for ny Randers Havn

2015

Forundersøgelse

2017

Scenarievalg med klimabåndet og klimabroen

2019

Parallel konkurrence om udviklingsplan

2020

Udviklingsplan for flodbyen

OPSTARTS- OG AFKLARINGSFASE 2020-2026

IGANGSÆTNING AF UDVIKLING

Justesens Plæne

Tronholmen

Brotoften

Busterminalen

Bolværksgrunden

SAMARBEJDSAFTALE MED VERDO

Vedrørende fremtidige driftsformer og placering

LØSNINGER TIL STØJFORANSTALTNINGER

UNDERSØGELSE AF BEVARINGSMULIGHEDER FOR DLG-BYGNINGER

UDBYGNINGS- OG REALISERINGSFASE 2026-2075

ENDELIG BESLUTNING OM

Finansiering af klimabroen
jf. samarbejdsaftale med Randers Havn

VVM opstartes

Realisering af scenarie B
jf. endelig afklaring af Cerdos fremtidige drift og/eller placering

Evt. bevaring af DLG-bygninger
jf. udløb af lejekontrakt i 2028

2030

Klimabroen etableres

Udvikling af Nordhavnen påbegyndes
jf. samarbejdsaftale med Verdo

2040-2075

Pieren og Sydhavnen udvikles