Forside / Nyheder

AP Pension og Randers Kommune indgår kæmpe aftale

Randers Kommune og AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, har netop indgået en aftale om et arealudviklingsselskab for det store byudviklingsprojekt, Flodbyen Randers. Aftalen rummer den langsigtede udvikling i den centrale del af Randers by, landets sjettestørste by.

Midt i naturen, i midten af Randers og med afsæt i et havneområde skal en ny bydel, Flodbyen Randers, udvikle sig. AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, og Randers Kommune har derfor netop indgået en aftale om et fælles arealudviklingsselskab for det store byudviklingsprojekt, Flodbyen Randers. Projektet skal over en 30-årig periode omdanne Flodbyen Randers fra havneområde til en moderne og central bydel lige ved Gudenåens munding ved Randers Fjord. Dermed bliver AP Ejendomme en langsigtet og central spiller i den videre udvikling af byen. AP Pension ejer 51 procent af selskabet, mens Randers Kommune ejer de øvrige 49 procent.

Adm. direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson, glæder sig over, at AP Ejendomme skal være med til at sikre udviklingen af Flodbyen Randers, der giver mulighed for at opføre boliger langs Gudenåen.

– Som landets sjettestørste by har Randers et kæmpe potentiale, og Randers Kommune er inde i en positiv udvikling med en befolkningstilvækst gennem de seneste ti år. En tendens, der forventes at fortsætte i de kommende år. Samtidig har Randers en unik beliggenhed, hvor den er tæt på Jyllands største byer. Det gør Randers til et attraktivt sted for både borgere og virksomheder, siger Peter Olsson og fortsætter:

– Som byudviklingsprojekt er Flodbyen Randers med sin placering ved Gudenåen noget ganske særligt, da projektet rummer nogle særdeles attraktive grunde, der giver mulighed for at udvikle byen indefra. De nuværende havnearealer giver en unik mulighed for at skabe sammenhænge mellem historie, by og natur og vil samtidig binde Randers bedre sammen på hver sin side af Gudenåen. Det er et projekt, som vi tror på, vil give stor værdi for begge parter, lyder det fra Peter Olsson, der samtidig oplyser, at aftalen har en værdi på over 1 milliard kroner.

– Vi skriver historie nu. Udviklingen tager fart i Randers, når vi nu udvikler det største og bedst beliggende havneområde i landet. Det vil samtidig transformere hele Randers. Vi kommer til at udvikle med respekt for mennesker, lys, luft og natur. Samtidig udvikler vi i respekt for bæredygtighed på højeste niveau og med afsæt i, at vi med en stærk klimasikring fortsat kan bo ved vandet, siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Med aftalen om arealudviklingsselskabet forpligter AP Ejendomme sig til at bygge på 27 procent af byggeretterne, som er del af første og anden etape, i projektet. Grundarealet i første etape er på cirka 99.000 m2, mens det i anden etape omfatter cirka 145.000 m2. Den øvrige del af byggeretterne vil blive udbudt til salg via arealudviklingsselskabet.

– Med aftalen kan vi bygge et stort antal boliger i Randers, hvilket vi ser frem til. Som alt andet byggeri, vi opfører, så vil vi have et helt særligt fokus på bæredygtighed, og vores ejendomme er svanemærkede. Vi vil arbejde mod, at de enkelte bydele bliver bæredygtighedscertificerede til det allerhøjeste niveau. Ligesom vi opfører by- og boligområder, hvor der bliver lagt stor vægt på, at der skal være diversitet i området, så både unge og ældre, studerende og direktører kan bo i samme område og danne fællesskaber på kryds og tværs, fortæller Peter Olsson.

Udviklingen af Flodbyen Randers muliggøres af, at Randers Havn flytter længere ud i Randers Fjord og dermed frigør en række områder, som kan blive til den nye bydel, og samtidig vil der blive tænkt i klimasikring og sammenhæng til den eksisterende by.

Borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen, ser derfor i høj grad frem til næste skridt og er særdeles glad for aftalen mellem Randers Kommune og AP Ejendomme.

– Udviklingen af Flodbyen Randers er et meget vigtigt projekt for os som kommune og by. Det vil også have stor betydning for at kunne rumme nye borgere og virksomheder i kommunen. I vores søgen efter en samarbejdspartner for Flodbyen Randers har det blandt andet været vigtigt for os, at det er en ejendomsinvestor, som har vist, at den er i stand til at håndtere meget store byudviklingsprojekter, og som samtidig sætter bæredygtighed og klimaet højt i sit arbejde, siger Torben Hansen og fortsætter:

– De kriterier lever AP Ejendomme til fulde op til. Samtidig med at AP Ejendomme har musklerne og netværket til at gennemføre et så stort udviklingsprojekt, som Flodbyen Randers er, siger Torben Hansen.

Flodbyen Randers strækker sig over ca. 59 hektar, og det samlede areal til byudvikling omfatter et grundareal på 245.000 m2.
Foto: Randers Kommune.

Relaterede nyheder

Flodbyen var en del af Hendes Majestæt Dronningens sommertogt

H.M. Dronningens sommertogt bød d. 31. august på officielt besøg i Randers, hvor vi havde æren af præsentere Flodbyen og fremtidens bydel ved Gudenåen…

Læs mere
Flødeboller med Flodbyen Randers-logo og en hånd, der tager en.

Flodbyflødeboller og god dialog på Havnedagen i Randers Festuge

På Havnedagen lørdag den 19. august slog vi dørene op på Flodbykontoret under Randers Festuge. Her havde vi over en kop velbrygget kaffe og lækre Flodby-flødeboller rigtig gode samtaler med borgere og interessenter om fremtidens by ved floden.

Læs mere
Trangstræde

Flodbyen Randers sælger byggefelt til lokal boligforening

Udviklingen af de første delområder i Flodbyen Randers har fuld fart på. Mens lokalplanforslaget for det første delområde på Brotoften allerede er igangsat af byrådet, har arealudviklingsselskabet forhandlet det andet salg i etape 1 til en ekstern køber på plads. Det drejer sig om et byggefelt til almene etageboliger ved Trangstræde og busterminalen i midtbyen af Randers. Køberen af byggefeltet er boligforeningen Møllevænget & Storgaarden, som administreres af RandersBolig. Nu går det konkrete arbejde med planlægningen for byggeriet i gang i et tæt samarbejde med Randers Kommune, RandersBolig og arealudviklingsselskabet.

Læs mere