Forside / Nyheder

Flodbyen Randers sælger byggefelt til lokal boligforening

Udviklingen af de første delområder i Flodbyen Randers har fuld fart på. Mens lokalplanforslaget for det første delområde på Brotoften allerede er igangsat af byrådet, har arealudviklingsselskabet forhandlet det andet salg i etape 1 til en ekstern køber på plads. Det drejer sig om et byggefelt til almene etageboliger ved Trangstræde og busterminalen i midtbyen af Randers. Køberen af byggefeltet er boligforeningen Møllevænget & Storgaarden, som administreres af RandersBolig. Nu går det konkrete arbejde med planlægningen for byggeriet i gang i et tæt samarbejde med Randers Kommune, RandersBolig og arealudviklingsselskabet.

Der er stor interesse for at investere i Flodbyen Randers. Arealudviklingsselskabet Flodbyen Randers P/S har netop indgået endnu en aftale om salget af et byggefelt i projektets første etape. Dermed har selskabet nu indgået den anden aftale om salg af byggefelter siden etableringen i juni 2022. Det netop solgte byggefelt ligger i Randers midtby mellem Trangstræde og den eksisterende busterminal, og har ind til nu fungeret som parkeringsplads. Byggefeltet har en størrelse på ca. 2.550 kvadratmeter.

Køberen af byggefeltet er den lokale boligorganisation Møllevænget & Storgaarden, som er en del af det fælles administrationsselskab RandersBolig. RandersBolig administrerer og udlejer almene boliger for syv boligorganisationer, som tilsammen råder over omkring 9.000 lejemål i Randers og omegnskommunerne. RandersBolig ønsker at opføre 35-40 almene lejeboliger til Møllevænget & Storgaarden, svarende til ca. 3.300 etagemeter. Skitseprojektet for etageboligerne skal nu indgå i et lokalplanforslag, der forventes igangsat af Randers Byråd i løbet af efteråret 2023.
Direktør Kenneth Taylor Hansen fra RandersBolig er glad for købet af byggefeltet og ser frem til at bidrage til udviklingen af Flodbyen Randers.

– Vi har store forventninger til udviklingen af Flodbyen. Der er gode potentialer i netop denne placering tæt på alle oplevelserne i midtbyen, hvor vores kommende lejere også får offentlig transport lige i baghaven. Om få år vil de også have nem adgang til alle de nye aktiviteter og funktioner, der kommer på Bolværksgrunden og Flodlejet ved Gudenåen.

Arealudviklingsselskabet Flodbyen Randers P/S er et partnerskab mellem Randers Kommune og AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme. Selskabet har til formål at realisere de første etaper i udviklingsplanen for Flodbyen. Opgaven består i at understøtte den langsigtede vision for de centrale dele af Randers by samt sælge byggefelter og etablere byrum og friarealer mellem byggefelterne.

Direktør for arealudviklingsselskabet og projektchef i AP Ejendomme, Jesper Kirkelund Plauborg, glæder sig over, at RandersBolig kan se potentialerne i Flodbyen.

– Vi har haft en rigtig god dialog med RandersBolig, der har resulteret i en aftale om købet af det andet byggefelt i Flodbyen Randers på få måneder. Vi er meget glade for, at RandersBolig er en del af Flodbyen, så vi sikrer et mangfoldigt udbud af boligtyper. Vi arbejder nu sammen med kommunen om at nå helt i mål med en lokalplan, siger Jesper Plauborg og fortsætter:

– Vi er med denne købsaftale igen blevet bekræftet i, at Flodbyen er godt på vej til at blive en stor succes, som vil komme hele Randers til gavn. Vi har samtidig fortsat en god dialog med en række andre investorer om de resterende fire byggefelter i etape 1. Derudover er vi som bygherrer i AP Ejendomme også godt i gang med udviklingen af vores egne aftalte projekter i etape 1.

Aftalen med boligorganisation Møllevænget & Storgaarden er betinget af den videre lokalplanproces i Randers Kommune og byrådets endelig vedtagelse af lokalplan, udmøntning af kommunal grundkapital samt relevante tilladelser. Udarbejdelsen af lokalplanforslaget forventes igangsat i efteråret 2023.

Relaterede nyheder

Visualisering Bryggen maj 2024

AP Ejendomme klar med visualiseringer og tidsplan for kontor- og erhvervsdomicilet Bryggen

AP Ejendomme præsenterer visualiseringer og tidsplan for realisering af Bryggen, hvor bl.a. Sydbank skal være lejer.
Læs mere

Stor interesse for Flodbyen på MIPIM 2024

Mange nuværende og potentielle samarbejdspartnere har været i dialog med Flodbyens udsendte, hvor mulighederne for fremtidigt samarbejde om konkrete byggefelter er blevet drøftet.
Læs mere
Oversigtsbillede

AP Ejendomme køber central grund i Flodbyen

Endnu et grundsalg i Flodbyen Randers er nu på plads. AP Ejendomme har købt en ny grund centralt beliggende i Flodbyen Randers.
Læs mere