Forside / Nyheder

Flodbyen var en del af Hendes Majestæt Dronningens sommertogt

H.M. Dronningens sommertogt bød d. 31. august på officielt besøg i Randers, hvor vi havde æren af præsentere Flodbyen og fremtidens bydel ved Gudenåen.

Sammen med adm. direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson, fortalte udviklingschef for Flodbyen Randers, Malene Lauge Nielsen, Hendes Majestæt Dronningen om visionerne for og realiseringen af det største byudviklingsprojekt i byens historie i festlige omgivelser i Tronholmparken.

Efterfølgende kunne borgere og tilhørere også blive klogere på Flodbyen, der opføres som blandede bykvarterer over de kommer årtier. Der kommer boliger til forskellige stadier i livet – om man er alene, et par eller en familie. De nye bebyggelser tilpasses de eksisterende områder med et særligt fokus på indpasningen i byens skala, historie og de særlige kvaliteter i områderne.

Dagen blev på fornemmeste vis afsluttet med reception på Kongeskibet Dannebrog, hvor der blev mulighed for at forklare yderligere om projektet og perspektiverne i Flodbyen Randers.

Relaterede nyheder

Flødeboller med Flodbyen Randers-logo og en hånd, der tager en.

Flodbyflødeboller og god dialog på Havnedagen i Randers Festuge

På Havnedagen lørdag den 19. august slog vi dørene op på Flodbykontoret under Randers Festuge. Her havde vi over en kop velbrygget kaffe og lækre Flodby-flødeboller rigtig gode samtaler med borgere og interessenter om fremtidens by ved floden.

Læs mere
Trangstræde

Flodbyen Randers sælger byggefelt til lokal boligforening

Udviklingen af de første delområder i Flodbyen Randers har fuld fart på. Mens lokalplanforslaget for det første delområde på Brotoften allerede er igangsat af byrådet, har arealudviklingsselskabet forhandlet det andet salg i etape 1 til en ekstern køber på plads. Det drejer sig om et byggefelt til almene etageboliger ved Trangstræde og busterminalen i midtbyen af Randers. Køberen af byggefeltet er boligforeningen Møllevænget & Storgaarden, som administreres af RandersBolig. Nu går det konkrete arbejde med planlægningen for byggeriet i gang i et tæt samarbejde med Randers Kommune, RandersBolig og arealudviklingsselskabet.

Læs mere
Brotoften

Flodbyen Randers har køberen på plads til det første byggefelt

Byrådet i Randers har i foråret godkendt rammerne for udviklingen af den første del af Flodbyen Randers i området ved Brotoften. Køberen er på plads til det første byggefelt, der skal rumme detailhandel og et parkeringshus. Første investor i Flodbyen Randers er ejendomsinvesteringsselskabet Access Invest. Nu skal lokalplanen laves.

Læs mere