Forside / Nyheder

Kvalitetsråd skal være med til at sikre en høj kvalitet i Flodbyen Randers

En af dansk arkitekturs helt store skikkelser, Jan Gehl, skal være med til at sikre, at byudviklingen i Flodbyen Randers, som AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, ejer sammen med Randers Kommune, blandt andet sker med høj kvalitet og holdbar arkitektur.

Når første spadestik i Flodbyen Randers bliver taget, så vil et nedsat kvalitetsråd følge særdeles godt med i, om de nye bygninger og byrum lever til op til de krav til høj kvalitet, som rådet har været med til at sætte for at kunne bidrage til udviklingen af den kommende bydel i Randers. For arealudviklingsselskabet, Flodbyen Randers P/S, som AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, ejer sammen med Randers Kommune, har nemlig nedsat et kvalitetsråd. Rådet består blandt andre af en dansk arkitekturs helt store skikkelser, professor, dr.h.c, arkitekt og byplanlægger, Jan Gehl, der gennem årtier har været med til at sætte sit tydelige aftryk på en række af verdens storbyer.
– Flodbyen er en meget interessant case, som har potentiale til at blive en model for fremtidens by. Kvalitetsrådet skal være med til at sørge for, at alle investorer i Flodbyen lever op til de krav, som fra starten er blevet sat til projektet. I kvalitetsrådet kommer vi til at have et særligt fokus på, at investorernes projekter kvalificeres under deres udvikling, og at bygherrer under anlægsfaserne holder, hvad de har lovet i forhold til udførelsen og arkitekturen i deres ejendomme, siger Jan Gehl, der finder det særdeles positivt, at Flodbyen Randers P/S har valgt at nedsætte et kvalitetsråd:
– Ved at nedsætte et kvalitetsråd viser arealudviklingsselskabet, at det har meget stor betydning, at alt hvad der bliver opført, også ender ud med det, som er blevet aftalt med investorerne. I kvalitetsrådet vil vi være med til at sørge for, at der bliver fulgt op på de intentioner, der er, så Flodbyen ender ud som et projekt, der er med til at binde byen sammen og bliver et område, som hele regionen vil bruge aktivt, fortæller Jan Gehl, der blandt andet har sat sit aftryk på New York, London og Melbourne.

Kvalitetsrådet udvides, så det fremover ud over Jan Gehl består af Anne Dorthe Vestergaard, landskabsarkitekt og partner i Vega Landskab, Lene Hammer, arkitekt og tegnestueleder hos Transform, og Morten Leen, chief sustainability officer i AP Ejendomme.

Direktør i Flodbyen Randers P/S og projektchef i AP Ejendomme, Jesper Plauborg, glæder sig over, at kvalitetsrådet skal være med til at sikre, at investorerne i Flodbyen lever op til de krav, byrådet og borgerne i Randers har sat for udviklingen af bydelen, der skal være med til at forløse det store potentiale, som byen indeholder.
– Udpegningen af kvalitetsrådet er endnu en brik i arbejdet med realiseringen af Flodbyen, som skal være med til at gøre det til en levende bydel, der passer sammen med det eksisterende Randers. Jeg er enormt stolt over, at vi har formået at tiltrække så kompetente kræfter til kvalitetsrådet. Det fortæller mig, at Flodbyen har et kæmpe potentiale, siger Jesper Plauborg.
I Randers Kommune er der ligeledes stor tilfredshed med kvalitetsrådet, forklarer borgmester, Torben Hansen.
– Det er vigtigt, at vi har et råd, der har et særligt fokus på, at investorernes forskellige projekter lever op til de standarder, der er sat. Det gælder både i forhold til at sikre, at byudviklingen sker med en høj kvalitet og med en holdbar arkitektur i ejendomme, byrum og landskab. Med de folk, der er udpeget til rådet, er jeg ikke i tvivl om, at de er med til at sikre en høj kvalitet i hele projektet. Vi skal bygge for mennesker og med rum og plads til naturen, siger Torben Hansen.

Adm. direktør i AP Ejendomme og bestyrelsesformand for Flodbyen Randers P/S, Peter Olsson, ser som investor i Flodbyen frem til samarbejdet med kvalitetsrådet.
– Jeg tror, at kvalitetsrådet bliver en god hjælp for investorerne i Flodbyen. Kvalitetsrådet vil være med til at sikre en rød tråd gennem de bygninger, som bliver opført, hvilket kan være en nyttig hjælp for investorerne. Det vil være med til at sikre, at de, der vælger at investere i Flodbyen, er sikre på, at det sker på samme grundlag, når det kommer til kvalitet og holdbar arkitektur, siger Peter Olsson.

Relaterede nyheder

Visualisering Bryggen maj 2024

AP Ejendomme klar med visualiseringer og tidsplan for kontor- og erhvervsdomicilet Bryggen

AP Ejendomme præsenterer visualiseringer og tidsplan for realisering af Bryggen, hvor bl.a. Sydbank skal være lejer.
Læs mere

Stor interesse for Flodbyen på MIPIM 2024

Mange nuværende og potentielle samarbejdspartnere har været i dialog med Flodbyens udsendte, hvor mulighederne for fremtidigt samarbejde om konkrete byggefelter er blevet drøftet.
Læs mere
Oversigtsbillede

AP Ejendomme køber central grund i Flodbyen

Endnu et grundsalg i Flodbyen Randers er nu på plads. AP Ejendomme har købt en ny grund centralt beliggende i Flodbyen Randers.
Læs mere