Flodbyen og verdensmålene

Den 29. april hyldede virksomheder og Randers Kommune i fællesskab FN’s Verdensmål. Flodbyen var også repræsenteret på Jens Otto…